Erzurum Çat – Çirişli Krom Ocağı

Cevher bantlı ve saçınımlı halde olup ortalama % 12 Cr2O3 tenörüne sahiptir. Sondaj ve yarmalara dayalı olarak 1,8 milyon ton cevher tespit edilmiş olup aramalar devam etmektedir.